INFORMATOR EDUKACYJNY – STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU
29 kwietnia 2014
Agencja Relamowa Assist Media
KSIĄŻKA Z OKAZJI 70-LECIA NADLEŚNICTWA SZPROTAWA
27 lutego 2014

STRONA INTERNETOWA – ZPMEiT MEDIAKOM

ZADANIE:

Na zlecenie Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM, organizacji zraszającej małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych przygotowaliśmy projekt i wdrożyliśmy nowy serwis internetowy. Projekt powstał przy ścisłej współpracy z naszym Klientem i obejmował wszystkie jego potrzeby. Dodatkowo do serwisu został stworzony intranet - strefa zamknięta dostępna wyłącznie dla osób posiadających odpowiednie dane do logowania. Serwis został zrealizowany w technologii Responsive Web Design.

Współpraca z Klientem obejmuje również administrację serwisem oraz wykonywanie bieżących materiałów promocyjno - reklamowych ( w zależności od potrzeb).

KLEINT

ZPMEiT MEDIAKOM

CZAS REALIZACJI

ok. 8 tygodni

ZOBACZ ONLINE:

MEDIAKOM

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

MEDIAKOM